Szkolenie:
Zrozum zespół,
z którym pracujesz

Szkolenie: Zrozum zespół, z którym pracujesz

„Zrozum ludzi, z którymi pracujesz”  to 2 – dniowe warsztaty oraz indywidualne sesje objaśniające z narzędziem testu osobowości MaxieDISC®. Szkolenia uczą, jak zrozumieć i dogadać się z ludźmi, z którym pracujemy.

Ponadto wskazują, jak wykorzystać swoje mocne strony do sprzedaży, obsługi klienta czy codziennej sprawnej komunikacji ze współpracownikami.

Polecamy szkolenia wspólnikom, członkom zarządów oraz zespołom (również zdalnym i hybrydowym).

Szkolenia mogą odbywać się w Twoim biurze oraz w trybie online. 

NOWE_zielone_góra

„Zrozum ludzi, z którymi pracujesz”  to 2 – dniowe warsztaty oraz indywidualne sesje objaśniające z narzędziem testu osobowości MaxieDISC®. Szkolenia uczą, jak zrozumieć i dogadać się
z ludźmi, z którym pracujemy. 

Ponadto wskazują, jak wykorzystać swoje mocne strony do sprzedaży, obsługi klienta czy codziennej sprawnej komunikacji ze współpracownikami.

Polecamy szkolenia wspólnikom, członkom zarządów oraz zespołom (również zdalnym i hybrydowym).

Szkolenia mogą odbywać się
w Twoim biurze oraz w trybie online. 

Czy to Twoje historie?

 1. Mam fajny zespół, ale zdarzają się błędy komunikacyjne, których można było uniknąć. Jednak nie do końca wiem jak.
 2. W zespole zdarzają się „ciche dni” albo spory, które przeradzają się w wewnętrzne urazy.
 3. Buduję nowy zespół, chcę żeby była sprawna komunikacja i wzajemne zrozumienie. Wiem, że ma to wpływ na dobrą sprzedaż naszych usług i obsługę klienta.
 4. Mam już stały zespół, chcę jednak poprawić ich komunikację wewnętrzną, aby podwyższyć jakość naszych usług.
 5. W zespole zdarzają się nieporozumienia. Nie jest to mobbing, ale chcę dmuchać na zimne, aby była dobra atmosfera w pracy.
 6. Zespół dogaduje się bardzo dobrze, ale można zrobić więcej. Chcę zminimalizować błędy w komunikacji, które mogą być szkodliwe dla naszych potencjalnych klientów.
 7. Stawiam na zespół. Chcę zrobić wszystko co możliwe, aby pracownicy czuli się dobrze w pracy, znali swoje mocne strony i umieli je wykorzystywać podczas swoich zadań. To z pewnością zwróci się firmie.

Myślisz, że to bajka?

Prowadzimy firmę, która od 2015 roku działa jako organizacja w 100% zdalna. Wdrażamy mini zespoły do firm zarówno w oparciu o umiejętności, jak i talenty oraz osobowości. Nieustannie zwiększamy nie tylko efektywność naszych działań, ale też satysfakcję z pracy, co przekłada się na dobrą atmosferę w zespole i lojalność wobec firmy.
Czy też chcesz mieć markę, w której ludzie wzajemnie wspierają się, motywują i wspólnie pracują na rozwój firmy?

Zrozum zespół, z którym pracujesz

Cennik szkolenia

Pakiet Podstawowy:

 • 2-dniowe szkolenie
 • test MaxieDISC® wraz z raportem
 • indywidualna sesja objaśniającą raport MaxieDISC® wraz z ćwiczeniami do pracy indywidualnej 
 • cena od 550 zł za osobę

Pakiet Podstawowy:

 • 2-dniowe szkolenie
 • test MaxieDISC® wraz z raportem
 • indywidualna sesja objaśniającą raport MaxieDISC® wraz z ćwiczeniami do pracy indywidualnej 
 • cena od 550zł za osobę

Pakiet Rozszerzony:*

 • 2-dniowe szkolenie
 • test MaxieDISC® wraz z raportem
 • indywidualna sesja objaśniającą raport MaxieDISC® wraz z ćwiczeniami do pracy indywidualnej 
 • Analiza i raport potencjału, zagrożeń i mocnych stron zespołu wraz z poradami jak pracować dalej

*Możliwość negocjacji ceny powyżej 4 osób na szkoleniu.

W wyniku analizy  (tj. badań MaxieDISC® + wywiadów pogłębionych) przedsiębiorca otrzyma informację nt. poziomu wykorzystania potencjału osobowościowego każdego z uczestników, jak i zespołu jako całości oraz rekomendacje konkretnych działań mających na celu lepsze wykorzystanie tego potencjału.

W zależności od celów szczegółowych zdefiniowanych przed realizacją usługi ostateczne rekomendacje mogą dot. np.:

 • mocnych stron i naturalnych atrybutów każdego uczestnika – a więc zadań, obszarów, w jakie warto go angażować, aby podnieść efektywność tych działań, a jednocześnie sprzyjać satysfakcji i motywacji pracownika – a z drugiej strony wskazania potencjalnych zagrożeń i czynników, jakie należy wyeliminować z pracy uczestnika, aby nie obniżały jego efektywności
 • najbardziej optymalnego podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zespołu, aby maksymalnie usprawnić realizowane przez ten zespół procesy i wykorzystać możliwości grupy, talenty poszczególnych osób na rzecz realizacji celów, jakie otrzymuje zespół.
 • co motywuje, a co demotywuje każdą z osób?
 • jakie są mocne i słabe strony członków zespołu?
 • na czym powinni bazować, aby podnieść jakość współpracy?
 • co powinni robić, aby skuteczniej realizować cele własne i grupy?
 • jak, w oparciu o co zarządzać zespołem, by wykorzystać w pełni potencjał każdej z osób i zespołu jako całości?

Koszt szkolenia:

Opcje rozszerzenia:

 1. przeprowadzenie wywiadów z pracownikami (1 osoba = ok. 45 min.) – łącznie 4h.
 2. przygotowanie raportu tj. obserwacje z wywiadów + analiza wyników MaxieDISC® + rekomendacje – łącznie 8h

Koszt: 12h x 200 zł netto = 2600 zł netto

 1. przeprowadzenie wywiadów z pracownikami (1 osoba = ok. 45 min.) – łącznie 8h.
 2. przygotowanie raportu tj. obserwacje z wywiadów + analiza wyników MaxieDISC® + rekomendacje – łącznie 10h

Koszt: 18h x 200 zł netto = 3800 zł netto

 1. przeprowadzenie wywiadów z pracownikami (1 osoba = ok. 45 min.) – łącznie 12h
 2. przygotowanie raportu tj. obserwacje z wywiadów + analiza wyników MaxieDISC® + rekomendacje – łącznie 12h.

Koszt: 24h x 200 zł netto = 5000 zł netto

 1. przeprowadzenie wywiadów z pracownikami (1 osoba = ok. 45 min.) – łącznie 4h.
 2. przygotowanie raportu tj. obserwacje z wywiadów + analiza wyników MaxieDISC® + rekomendacje – łącznie 8h

Koszt: 12h x 200 zł netto = 2600 zł netto

 1. przeprowadzenie wywiadów z pracownikami (1 osoba = ok. 45 min.) – łącznie 8h.
 2. przygotowanie raportu tj. obserwacje z wywiadów + analiza wyników MaxieDISC® + rekomendacje – łącznie 10h

Koszt: 18h x 200 zł netto = 3800 zł netto

 1. przeprowadzenie wywiadów z pracownikami (1 osoba = ok. 45 min.) – łącznie 12h
 2. przygotowanie raportu tj. obserwacje z wywiadów + analiza wyników MaxieDISC® + rekomendacje – łącznie 12h.

Koszt: 24h x 200 zł netto = 5000 zł netto

Co robimy podczas warsztatów?

Omawiamy:
– style MaxieDISC,
– mocne i słabe strony poszczególnych zachowań,
– zagrożenia i analizę Waszego zespołu. 

Ponad to:
– pokazujemy liczne przykłady i wykonujemy wspólne ćwiczenia.
– nauczycie się między innymi rozpoznawania stylów działania zarówno w pracy jak i w życiu codziennym, a także skutecznej rozmowy z poszczególnymi stylami,
– omawiamy błędy komunikacyjne, gry manipulacyjne oraz rozwiązywanie problemów bieżących w Waszym zespole.

👍 GWARANCJA: 20 % TEORII i 80% PRAKTYKI

Jak wygląda szkolenie?

Szkolenie trwa 2 dni, od 9:00 do 15:00.* Wcześniej uczestnicy otrzymują do wypełnienia test MaxieDISC, a wyniki przekazywane są drugiego dnia spotkania. Po warsztatach odbywają się telefonicznie indywidualne sesje objaśniające trwające około 120 minut wraz z ćwiczeniami do samodzielnej pracy nad rozwojem swoich mocnych stron. W pakiecie rozszerzonym dodatkowo z każdą osobą w firmie zostaje przeprowadzony wywiad, a następnie w ciągu 30 dni wysyłany jest raport do managera lub członków zarządu/właścicieli firmy.

Na jednym szkoleniu może znajdować się maksymalnie 20 osób.

* Jest możliwość rozbicia spotkań na „1 x w tygodniu”. W razie takich chęci, proszę o kontakt.

Szkolenie trwa 2 dni, od 9:00 do 15:00.* Wcześniej uczestnicy otrzymują do wypełnienia test MaxieDISC, a wyniki przekazywane są drugiego dnia spotkania. Po warsztatach odbywają się telefonicznie indywidualne sesje objaśniające trwające około 120 minut wraz z ćwiczeniami do samodzielnej pracy nad rozwojem swoich mocnych stron. W pakiecie rozszerzonym dodatkowo z każdą osobą w firmie zostaje przeprowadzony wywiad, a następnie w ciągu 30 dni wysyłany jest raport do managera lub członków zarządu/właścicieli firmy.

Na jednym szkoleniu może znajdować się maksymalnie 20 osób.

* Jest możliwość rozbicia spotkań na „1 x w tygodniu”. W razie takich chęci, proszę o kontakt.

Na jakie efekty możesz liczyć po szkoleniu?

Co to jest MaxieDISC?

MaxieDISC to test osobowości opisujący przede wszystkim styl pracy i zachowania ludzi, jakie można zaobserwować w czasie współpracy z daną osobą.
Opiera się na założeniu, że istnieją 4 główne style zachowań ludzi, które można zmierzyć i zbadać. Niektóre zachowania, schematy działania, wyuczyliśmy się z czasem. Ale też mamy własne, naturalnie modele zachowań. 
Jakie mamy naturalnie przysposobienie, a które nabyliśmy wraz z wiekiem?
Tego możemy się dowiedzieć właśnie z tego testu.
Wykonanie testu zajmuje około 20 minut, ale wiedza zdobyta dzięki niemu zdecydowanie pozwoli nam na głębsze zrozumienie siebie oraz naszych współpracowników.

Co daje sesja objaśniająca?

To ponad 120 minutowa konsultacja, która pomaga w uświadomieniu swoich talentów oraz mocnych stron osobowości, które możemy wykorzystać w pracy. Dzięki sesji odkrywamy ukryte przekonania, przez które wykorzystujemy tylko część swoich wrodzonych umiejętności. Co najważniejsze, sesja poprowadzona jest w taki sposób, aby osoba samodzielnie odkrywała rozwiązania dla siebie, które wzmacniają jej pewność siebie, asertywność i produktywność. 100% respondentów potwierdza, że sesja dała im więcej satysfakcji i efektów w swojej pracy, niż przeczytanie tylko raportu.

Kim jestem?

2

Pola Sobczyk – właścicielka marki BrandAssist oraz BrandAssist Academy. Od 2015 roku łączy zespoły i indywidualne Wirtualne Asystentki pod kątem ich umiejętności oraz osobowości. Ambasadorka MaxieDISC. Ukończyła roczne kursy dedykowane dla usprawnień procesów oraz komunikacji w firmie w tym mediacje, NVC, RTZ i negocjacje. W nieustannym rozwoju w zakresie usprawnień oraz komunikacji wewnętrznej.

Chcesz dowiedzieć się więcej o szkoleniu?
Pobierz ofertę!

Czy wiesz, że możesz pracowników łączyć tak, aby ze sobą współpracowali i zwiększali wzajemnie swoją produktywność, albo odwrotnie: przeszkadzali i obniżali swoje umiejętności?
Czy wiesz, że możesz pracowników łączyć tak, aby ze sobą współpracowali
i zwiększali wzajemnie swoją produktywność, albo odwrotnie: przeszkadzali i obniżali swoje umiejętności?
Chcesz dowiedzieć się więcej o szkoleniu?
Pobierz ofertę!
NOWE_trukus_dół

Kontakt:

napisz do mnie:
kontakt@polasobczyk.pl

zadzwoń: 725 552 727

lub skorzystaj z formularza

ikona strzałki

Kontakt:

napisz do mnie:
kontakt@polasobczyk.pl

zadzwoń: 725 552 727

lub skorzystaj z formularza

ikona strzałki

  Copyright 2018  Pola Sobczyk
  Polityka prywatności i plików cookies